Coaching – standardy

Opublikowane dnia 29 kwietnia 2011, przez Dariusz Licznerski

coaching standardy

Może się wydawać, iż standardy w odniesieniu do coachingu nie są na tyle istotną kwestią, aby w ogóle zwracać na nią uwagę, gdyż w chwili obecnej zawód Coacha i prowadzenie sesji coachingowych nie jest uregulowane prawnie w Polsce. Przy obecnym stanie prawnym każdy może nazwać się Coachem i robić z sukcesem przez lata coś co będzie nazywał coachingiem. Oczywiście rozważania związane z tym, czy jest to dobrze, czy też źle to dobry temat na osobny bardzo długi artykuł. Jednak jak się może wydawać pomimo nadmiernej wolności w odniesieniu do coachingu i braku uregulowań prawnych tego zawodu, moim zdaniem jest to dobre dla samych standardów. Dzięki temu standardy etyczne są tym, czym wydaje się powinny być, czyli pewnymi dobrowolnymi regułami i normami, które Coach decyduje się dobrowolnie przestrzegać. W przeciwnym przypadku standardy etyczne stałyby się przymusowym prawem, które z pewnością wielu omijałoby na wiele różnych sposobów. Zatem przyjrzyjmy się jakiego rodzaju standardy istnieją na rynku w odniesieniu do coachingu.

International Coach Federation (ICF)

International Coach Federation (ICF) to, jak się powszechnie mówi, jedna z najstarszych, najbardziej znanych i cenionych organizacji związanych z coachingiem. Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej ICF jest to organizacja, która została założona w 1995 roku i obecnie liczy ponad 19 000 członków na całym świecie. Standardy etyczne ICF można również odnaleźć na stronie internetowej tej organizacji (zakładka About -> Ethics & Regulation) w kilku językach, niestety nie w języku polskim.

Organizacja ICF oferuje poświadczenie swoich kompetencji w dziedzinie coachingu (zakładka Credentials). Poświadczenie swoich kompetencji w dziedzinie coachingu jest oferowane przez ICF na trzech poziomach: Associate Certified Coach (ACC), Professional Certified Coach (PCC) oraz Master Certified Coach (MCC). Warunki uzyskania certyfikatu ACC są szczegółowo opisane na stronie ICF (zakładka Credentials -> ACC). Certyfikat można uzyskać niejako na dwa sposoby, w zależności od tego, czy ukończyliśmy kurs akredytowany przez ICF, czy nie. Uważam, iż w dziedzinie edukacji jest to duży krok naprzód we właściwym kierunku, gdyż jest tu bardziej zorientowanie na wiedzę, umiejętności, kompetencje, niż na przynależność do konkretnej szkoły (w tej dziedzinie Polska edukacja jeszcze się musi wiele nauczyć). Jednak są też cechy wspólne obu ścieżek. Na poziom ACC wymagane jest, między innymi, minimum 100 godzin (w tym 75 godzin) przeprowadzonego coachingu, 8 klientów oraz dodatkowo 2 listy referencyjne od wykwalifikowanych Coachów. Na poziom Professional Certified Coach (PCC) wymagania opisane na stronie (zakładka Credentials -> PCC) są znacznie wyższe niż w przypadku ACC, jednak głównie w odniesieniu do ilości godzin poprowadzonego coachingu. Na poziom PCC potrzeba, między innymi, minimum 750 godzin (w tym 675 płatnych godzin), 25 klientów, jednak też tylko 2 listy referencyjne od wykwalifikowanych Coachów. Do uzyskania najwyższego poziomu Master Certified Coach (MCC), wiedzie w chwili obecnej, tylko jedna ścieżka. Szczegółowe wymagania opisane są również w tym przypadku na stronie ICF (zakładka Credentials -> MCC). Na poziom MCC potrzeba, aż 2500 godzin (w tym 2250 godzin płatnych), 35 klientów i 3 listy referencyjne od wykwalifikowanych Coachów. Zatem jeśli ktoś poważnie myśli o uzyskaniu wcześniej wspomnianego certyfikatu w dziedzinie coachingu, to powinien świadczyć usługi coachingowe jedynie płatne i starać się uzyskać od każdego klienta referencje i kontakt (w razie weryfikacji przez ICF). Dzięki temu będziemy lepiej do takiej certyfikacji przygotowani od strony formalnej i po wielu godzinach, czy latach coachingu nie będziemy musieli szukać odpowiednich dokumentów wymaganych przy certyfikacji. Warto również dodać, iż uzyskane certyfikaty są terminowe, ważne przez 3 lata i do ich przedłużenia wymagana jest, między innymi, dalsza edukacja i godziny prowadzenia sesji coachingowych, czyli dalszy rozwój. Tabelę z podsumowanymi wymaganiami i ścieżkami certyfikacji można znaleźć na stronie ICF (zakładka Credentials -> General Credentialing Information).

Poza samymi możliwościami certyfikacji, dostępne jest również samo członkostwo w ICF (zakładka Join ICF). Oczywiście jak w przypadku większości tego typu organizacji członkostwo jest płatne i jesteśmy kuszeni różnego rodzaju atrakcjami z tytułu przynależności do ICF. Jedną z takich korzyści, o której przy okazji warto również wspomnieć jest lista certyfikowanych Coachów polecanych przez ICF. Listę akredytowanych i polecanych Coachów przez ICF można odnaleźć na stronie ICF (zakładka Clients -> Coach Referral Service), jak również same warunki umieszczenia na takie liście (zakładka Members -> Coach Referral Service). Będąc klientem i kupując usługę coachingu warto z tego rodzaju list korzystać nie tylko, aby wyszukać Coacha z Polski, ale również, aby zweryfikować, czy Coach, który posługuje się danym certyfikatem, albo twierdzi, iż taki posiada, rzeczywiście go posiada.

Ponadto organizacja ICF proponuje akredytację programów nauczania. Tego rodzaju formą mogą być zainteresowane ośrodki edukacyjne i szkoleniowe, a właściwie powinny, gdyż mało jest w Polsce ośrodków edukacyjnych akredytowanych przez ICF. Wszelkie informacje, również na ten temat, można znaleźć na stronie ICF (zakładka Credentials -> Program Accreditation). Ponadto również na tej stronie można znaleźć akredytowane ośrodki edukacyjne, czy też programy w dziedzinie coachingu. Warto to zrobić, gdyż w przypadku certyfikacji ACC, PCC, czy też MCC, będziemy mieli udokumentowany i akredytowany kurs co ułatwi uzyskanie certyfikatu.

International Coaching Community (ICC)

International Coaching Community (ICC) to druga duża organizacja, która często wymieniana jest zaraz po ICF. Jest znacznie młodszą organizacją, czy też społecznością skupioną wokół coachingu, gdyż Joseph O’Connor i Andrea Lages założyli ją w 2001 roku. Można zatem powiedzieć, iż jest ona bardziej prywatną inicjatywą niż ICF (aczkolwiek z prawdziwymi źródłami finansowania i aniołami biznesu bywa różnie, nie tylko w Polsce, ale i na świecie). Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie certyfikowanych Coachów ICC jest ponad 6 000 na całym świecie, a sam coaching według standardów etycznych ICC bazuje na NLP (Neuro-Linguistic Programming). W przypadku ICC, aby dołączyć do organizacji należy przejść przez kurs, przynajmniej na pierwszym poziomie. W sumie są dwa poziomy certyfikacji ICC: „Level 1 Fundamentals” i „Level 2 Specialization”, które są opisane szczegółowo na stronie ICC (Programs Overview). Na pierwszym poziomie „International Coaching Certification Training” wymagane jest jedynie przejście kilkunastodniowego kursu i już można mówić o sobie certyfikowany Coach według standardów ICC. Drugi poziom składa się z dwóch ścieżek „Business Track” i „Life Track”.

Warto również dodać, iż samo członkostwo w ICC wymaga przejścia przynajmniej pierwszego poziomu certyfikacji, ale zgodnie z ostatnimi zmianami od marca 2011 roku jest bezterminowe. Jednak należy mieć na uwadze, iż w przypadku, gdy Coach ICC będzie zachowywał się niezgodnie etyką to certyfikat może zostać unieważniony. Oczywiście tłumaczy się to tym, iż taki certyfikowany Coach jest niejako wizytówką danej organizacji i jest to też zabezpieczenie, aby ktoś w sposób celowy nie niszczył wizerunku danej organizacji posługując się znakiem ICC, a takie uprawnienia przysługują jedynie certyfikowanym Coachom ICC. Oczywiście takie podejście ma swoje dobre i złe strony, co może być też dobrym i odważnym (zwłaszcza przy obecnym stanie prawnym) tematem na artykuł.

Oczywiście tak jak w przypadku ICF mamy możliwość sprawdzenia ośrodków akredytowanych przez ICC, które mogą prowadzić szkolenia certyfikacyjne (zakładka International Partners), certyfikowanych Coachów ICC (zakładka Search for a Coach), członków organizacji ICC (zakładka Members Directory) oraz trenerów upoważnionych do prowadzenia kursów certyfikacyjnych na Coachów ICC (zakładka Certified Trainers). Aczkolwiek to, iż w Polsce jest jedynie 3 Trenerów ICC, którzy mają prawo prowadzić szkolenia certyfikacyjne ICC pozostawia wiele do myślenia. Na stronie dostępne jest również to co chyba najbardziej istotne, czyli standardy etyczne ICC (zakładka Standards & Ethics), które w dużej mierze są zgodne ze standardami ICF.

Uwaga: Dnia 23 czerwca 2011 roku informacja na temat ICC została zaktualizowana, w związku ze zmianą strony ICC i informacji na tej stronie, również dotyczących ścieżek certyfikacji.

Pozostałe standardy coachingu

Odnośnie pozostałych standardów coachingu warto również wymienić Coaches Training Institute (CTI), który powstał na skutek odłączenia się od ICF i obecnie jest reprezentowany przez ponad 8 000 Coachów. Warto również wspomnieć o Team Coaching International (TCI), który jest skupiony głównie na coachingu zespołów.

Szkoły coachingu w Polsce akredytowane przez MEN

Coaching w Polsce na poziomie szkół wyższych i uniwersytetów dopiero się rozwija. Wcześniej rynek coachingu był skupiony głównie w obrębie szkoleń. W chwili obecnej istnieje w Polsce już kilka dość znanych i cenionych w środowisku Coachów programów nauczania coachingu. Jeden z najbardziej znanych realizuje Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego z programem „The Art and Science of Coaching”, jest to program akredytowany rzez ICF. Również znany program w zakresie coachingu realizowała Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera. Wcześniej, o ile dobrze pamiętam był to program „Coaching w biznesie”, a w chwili obecnej „Coach i Trener”. Niedawno ruszyły dwa kierunki studiów w zakresie coachingu na Akademii Leona Koźmińskiego. Pierwszy kierunek to „Coaching Menedżerski”, który skończyłem i bardziej skierowany jest do osób zainteresowanych pracą jako Menedżer w roli Coacha. Natomiast drugi kierunek „Coaching profesjonalny – metody i praktyka” skierowany jest bardziej do psychologów, niż menedżerów. Kosztuje dużo, jednak uczelnia ma status akademii i liczące się na świecie akredytacje. Zatem dyplom takich studiów podyplomowych rocznych i to w zakresie coachingu jest dość cenny. Z pewnością ciekawe programy związane z coachingiem ma Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej. Kierunek „Coaching” w Warszawie jest drogi, ale widzę po programie, że może być naprawdę ciekawy, no i szkoła specjalizująca się w psychologii. Za to Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej ma tańsze kierunki w innych miastach: „Coaching i mentoring” w Katowicach oraz „Coaching” w Poznaniu. Dużym zaskoczeniem było dla mnie uruchomienie przez Uniwersytet Łódzki kierunku „Coaching, mentoring i konsulting personalny” i to za bardzo niską cenę jak na studia w zakresie coachingu. Większość cenionych studiów, czy szkoleń w zakresie coachingu to koszt powyżej 10 000 złotych, a tu cena znacznie niższa i to jeszcze dostaje się certyfikat kompetencji specjalistycznych oraz świadectwo państwowe Uniwersytetu Łódzkiego ukończenia Podyplomowego Studium Metod wspierania rozwoju kompetencji społecznych. Trudno mi coś powiedzieć na temat programu i kadry, ale dyplom i status uniwersytetu to, żadna znana mi szkoła coachingu nie posiada. Studia podyplomowe uruchomiła też Wyższa Szkoła Bankowa: „Coaching” w Bydgoszczy i Toruniu (aczkolwiek pamiętam, że jak się zapisywałem na Zarządzanie Projektami to już się na coaching też na WSB zapisałem, ale nie wystartował i w sumie dobrze się stało, bo skończyłem o profilu bardziej menedżerskim), „Coaching – Akademia Coacha” w Chorzowie, „Akademia Coachingu” w Gdańsku i Gdyni, „Coaching – EFS” w Opolu, „Coaching” w Poznaniu, „Coaching – metody i praktyka” w Szczecinie oraz „Coaching” we Wrocławiu. Studia z zakresu coachingu prowadzą też szkoły: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – „Coaching w biznesie”, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie – „Coaching” oraz Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie – „Akademia coachingu”. Co ciekawe Szkoła Główna Handlowa w Warszawie chyba też próbuje wystartować coaching i to po znacznie bardziej atrakcyjnych cenach: „Podyplomowe Studia Coachingu” i „Podyplomowe Studia Doradztwo Zawodowe, Kierowanie Rozwojem i Coaching”. Z pewnością jest więcej programów studiów w zakresie coachingu na innych uczelniach i za znacznie niższe ceny. Ograniczyłem się jedynie do tych najbardziej mi znanych uczelni. Jeśli ktoś jest zainteresowany innymi uczelniami to na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego może sprawdzić, które uczelnie w Polsce mają w swojej ofercie studia w zakresie coachingu (wszystkich uczelni jest naprawdę dużo).

Własne standardy coachingu

W kwestii standardów w odniesieniu do coachingu warto jeszcze raz przypomnieć, iż zawód Coacha nie jest uregulowany prawnie i każdy może nazwać się Coachem i robić coś co będzie nazywał coachingiem. Co za tym idzie może również wyznaczać nowe standardy i kierunki rozwoju dziedziny jaką jest coaching. Może również wystawiać certyfikaty, czy też zaświadczenia ukończenia kursu, oczywiście w granicach prawa, gdyż dyplomów ukończenia szkoły wyższej, czy uniwersytetu nie można wystawiać bez odpowiednich uprawnień. Sam certyfikat, czy zaświadczenie będzie w tym przypadku tyle warty, ile jest warty ten co go wystawia lub marka danej firmy, a mówiąc językiem prawniczym spółki prawa handlowego mającej w swojej ofercie szkolenia w zakresie coachingu. Oczywiście rynku szkoleniowego związanego z coachingiem nie sposób opisać szczegółowo, gdyż jest tego zbyt wiele. Ja natomiast mogę jedynie zachęcić wszystkich do wspierania coachingu i być może tworzenia nowych standardów, czy też kierunków rozwoju w tym zakresie.

Podsumowanie

Jak widać rynek standardów etycznych coachingu nie jest tak rozbudowany jakby się mogło wydawać w zestawieniu z ilością różnego rodzaju kursów i modą na coaching. Właściwie dominują standardy ICF i ICC. Moim zdaniem warto czerpać z różnych standardów jeśli jest tylko taka możliwość i tworzyć nowe standardy, aby rynek coachingu stał się bardziej konkurencyjny i lepiej się rozwijał.


Standardy

W odniesieniu do szkół i wyboru programu to oczywiście każdy wybierając program studiów z zakresu coachingu powinien kierować się własnymi wymaganiami i celami, które chce dzięki temu osiągnąć. Osobiście wybrałem „Coaching Menedżerski” na ALK i nie żałuję tej decyzji pomimo tego, iż z dojazdami do Warszawy sporo mi to wszystko wyniosło. Jednak tworząc menedżerski profil zawodowy w odniesieniu do własnego rozwoju właśnie te studia wydają się być najlepszym wyborem w odniesieniu do coachingu, z mojego punktu widzenia. Z pewnością warto również sprawdzać na stronach organizacji, czy dany program jest akredytowany oraz czy Coachowie, którzy posługują się certyfikatami rzeczywiście są na stronach umieszczeni, zwłaszcza w przypadku, gdy inwestuje się własne pieniądze. Moim zdaniem warto zrobić sobie roczne studia, bo kurs kilkunastodniowy, czy certyfikat zawsze można sobie zrobić, zwłaszcza jak ktoś będzie się zajmował coachingiem na poważnie. Celowo też pominąłem fakt, gdzie można w Polsce zrobić akredytowane kursy ICF i ICC (na ile to było możliwe), gdyż można to właśnie sprawdzić na stronach danych organizacji.


Niektóre znane uczelnie w Polsce

Powyższe zestawienie pokazuje jedynie szkoły, które uznałem za najbardziej istotne i najbardziej znane. Jednak należy pamiętać, iż najwięcej właściwie zależy od wykładowcy, szkoleniowca, czy też nauczyciela i czasem nawet w małej nieznanej szkole może nam się bardziej spodobać niż w dużej i bardzo znanej. Z tego też względu nie należy mieć kompleksów z tytułu tego, iż kogoś nie stać na wydanie kilkudziesięciu tysięcy na studia w zakresie coachingu i różnego rodzaju kursy certyfikacyjne. Ceny w zakresie coachingu są tak duże, gdyż jest mała konkurencja w tym sektorze szkoleń, zwłaszcza w odniesieniu do standardów coachingu, a co za tym idzie programów akredytowanych. Bardzo możliwe, że stopniowo ceny będą ulegały zmniejszeniu. W chwili obecnej coaching to świetny biznes, zwłaszcza w przypadku, gdy ktoś jest w nielicznym gronie trenerów mających uprawnienia do prowadzenia szkoleń certyfikacyjnych na Coachów, w odniesieniu do konkretnych standardów.

Więcej informacji na temat szkół i standardów w dziedzinie coachingu znajdziesz na specjalnie utworzonej w tym celu stronie internetowej pod adresem: coaching.dariusz-licznerski.pl.
Jak zostać Coachem?

Twoje prawa do treści tego artykułu: "Uznanie autorstwa", "Użycie niekomercyjne", "Bez utworów zależnych (przeróbek)". Więcej informacji na temat licencji do treści znajdziesz na stronie licencja.
Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


2 × = osiem

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Zostań fanem na portalu facebook:

Szukaj po tagach:

biznesbiznesowyblogblogibudowanie relacjibusinesscelcelechmura obliczeniowacoachcoach prowokatywnycoach wewnętrznycoach zewnętrznycoachingcoachingudoradztwodywersyfikacjadziennikarstwodziennikarzefektywnośćefektywnyfinansowafizykaharvardhostinghrinformatykinnowacjeinnowatorITjakośćkapitał intelektualnykarierakarieryklientkodeks etycznykonkurencjakonsultingkontraktkontrolakosmoskreowanie wizerunkukultura organizacyjnaliderlifeludziemanipulacjamarkamarketingmediaMenedżermentorMentor CoachMentor coachingmentoringmiernikinadzórnarzędzianaukanetworkingniezależnośćocenaoprogramowanieoptymalizacjeosobowośćosobowościoutsourcingplanetypopularnepopularnośćporażkaportale społecznościowepozycjonowaćpozycjonowaniepraktykaprawoproblemprocesprocesyprofil kompetencyjnyprogramistaprogramowanieprzywództwaprzywództwopsychologiapsychologia tłumurankingrapportreklamarekrutacjarelacjarodzajerozwójryzykaryzykoSEOstandardystrategiastronstylesukcessuperwizjasuperwizorświatsystemy operacyjneszybkoszybkośćtanietechnologietelefonyteoriatestowanietestytext-to-speechtypyumowaviralwartośćwizerunekwpływwywiadzależnościzarządzaniezmianyźródłażycieżyciowyzyskzysku